سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دفتر نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها 
مسئول دفتر نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه 
1385/03/10 
ادامه دارد 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان 
مسئول شورای عمره و عتبات دانشگاهیان استان آذربایجانشرقی 
1385/03/10 
ادامه دارد 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
جامعه المصطفی العالمی 
مسئول برنامه ریزی آموزشی 
1379/07/01 
1382/03/31 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
جامعه المصطفی العالمی 
معاون آموزش مدرسه شهابیه قم 
1377/07/01 
1379/03/31 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
جامعه المصطفی العالمی 
مدیر مدرسه صاحب الزمان عج 
1373/07/01 
1375/03/31 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
جهاد سازنگی 
مسئول امور مالی شهرستان آذرشهر 
1359/01/01 
1361/01/01 
اجرائی 
همکاری 
انجمن مدیریت اسلامی 
عضو 
1382/01/01 
 
علمی و پژوهشی 
تدریس 
حوزه علمیه قم و جامعه المصطفی  
مدرس 
1361/07/01 
1385/03/31 
صرف، نحو، منطق، اصول، فقه 
تدریس 
دانشگاه علامه طباطبایی تهران 
مدرس 
1358/07/01 
1382/03/31 
مبانی نظری اسلام 1و2 
تدریس 
دانشگاه تربیت معلم آذربایجان 
مدرس 
1385/07/01 
1389/03/31 
مبادی فقه و اصول،فقه، اصول فقه 
تدریس 
دانشگاه تبریز 
مدرس 
1388/07/01 
ادامه دارد 
مبانی نظری اسلام1و2 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز 
مدرس 
1388/07/01 
ادامه دارد 
فقه، اصول فقه 
تدریس 
حوزه علمیه تبریز -مرکز تخصصی علامه امینی 
مدرس 
1389/07/01 
ادامه دارد 
منابع اندیشه اسلامی شیعه و سنت